Zpět na titulní stranu

Databáze starých tisků v knihovně ÚTGM – Popis struktury záznamu

Databáze obsahuje bibliografické záznamy starých tisků ve fondu ÚTGM. Struktura databáze je navržena jako kompatibilní se standardem MARC21. Většina záznamů je ovšem mnohem stručnějších, než je obvyklé při popisu starých tisků.

Záznamy knihovních jednotek jsou dvojího druhu:

Typ 1 – základní záznamy vzniklé kombinací dat z fyzické inventarizace fondu s daty z přírůstkového seznamu a následnou revizí. Obsahují číslo záznamu, přírůstkové číslo, údaj o umístění, autora, titul (často zkrácený), nakladatele, místo a rok vydání, kód tematické klasifikace, jazyk díla, příznak příslušnosti do sbírky Rudolfa Hirsche a poznámky. Většina záznamů je doplněna fotografií.

Typ 2 – rozšířené záznamy se strukturou blízkou standardním bibliografickým záznamům. Je uvedeno plné znění titulu, autor, nakladatel a pod. jsou uvedeni v autoritní podobě s odkazy do autoritních bází Národní knihovny. Záznam je doplněn o bibliografické citace a poznámky o minulých vlastnících a jsou identifikovány a samostatně popsány některé přívazky.

Popis jednotlivých polí:

Číslo záznamu

Unikátní, pevný identifikátor záznamu v databázi.

Přírůstkové číslo

Pořadové číslo v původním přírůstkovém seznamu knihovny ÚTGM, jak je uvedeno v knize. U některých přívazků chybí.

Umístění

Kód umístění knihy v depozitáři. Protože uspořádání fondu stále probíhá, nejde o trvalou signaturu – tento kód není vhodný k trvale platné identifikaci záznamu. Písmena na začátku kódu mají následující význam:

F – pražský depozitář
XVI – sbírka 16. století (pražský depozitář). Záznamy typu 2.
CZB – sbírka cizojazyčných bohemik (pražský depozitář)
J – mimopražský depozitář

Tem. klasifikace

Kód tematické klasifikace knihovny ÚTGM podle štítku na knize. [Seznam kódů bude doplněn zde]

Jazyk, Jazyk překladu

Jazyk – jazyky díla podle fyzické inventarizace. Použity kódy jazyka dle MARC21.

Hlavní autor

Autoritní podoba jména a kód z Databáze národních autorit Národní knihovny. Pouze u záznamů typu 2.

Název

Typ 1: název a autor jak uveden v přírůstkovém seznamu (často zkrácen)
Typ 2: plný název a autor z titulního listu

Vydáno

Místo, nakladatel a rok vydání dle přírůstkového seznamu (typ 1) nebo titulního listu (typ 2)

Pole osobní odpovědnosti (další autor, tiskař, editor, bývalý vlastník atd.)

Autoritní podoba jména a identifikační číslo záznamu Databáze národních autorit Národní knihovny. Pouze u záznamů typu 2 – u typu 1 uveden jen bývalý vlastník Rudolf Hirsch identifikovaný dle razítka.

Bibliografie

Bibliografické odkazy do databází EDIT16, VD16 a podobně. (pouze typ 2)

Poznámka

Poznámky, obvykle k obsahu díla, fyzickému stavu svazku nebo nepravidelnostech v záznamu.

Vlastnická poznámka

Záznam o minulém vlastníku – razítko, zápis, ex libris a pod. (pouze typ 2)

Fotografie

Seznam fotografií svazku – obvykle titulní strany, případně frontispisu, zajímavé rytiny a podobně. U vícedílných děl je někdy fotografie jen u prvního svazku.