Zpět na titulní stranu

Databáze starých tisků v knihovně ÚTGM - Novinky

11.10.2015

Databáze byla rozšířena na 4102 záznamů. Nová verze aplikace 1.0.1 zobrazuje ve vyhledávacím formuláři identifikaci aplikace a databáze.

14.4.2015

Databáze byla rozšířena na 4050 záznamů, t.j. 35% celé sbírky.

22.9.2014

Webová aplikace aktualizována na verzi 1.0, s těmito novými funkcemi:

Databáze byla rozšířena na 3464 záznamů, t.j. 30% celé sbírky.

1.6.2014

V periodiku Knihovna - knihovnická revue byl publikován článek o projektu. Text je dostupný online: http://knihovna.nkp.cz/knihovna141/141099.htm. Viz též literatura.

19.9.2013

Zavedena trojjazyčná verze webové aplikace, s uživatelským rozhraním v češtině, angličtině a francouzštině. Databáze obsahuje 2328 záznamů (20% sbírky).

28.1.2013

Webová stránka a aplikace byla uvedena do provozu s databází o 1894 záznamech (16% sbírky).