Zpět na titulní stranu Back to Home Page Page d'accueil

Databáze starých tisků v knihovně ÚTGM - Literatura/Literature

[1] Tydlitátová, Michaela
Rudolf Hirsch a jeho knihovna: dokonalé utajení.
[Rudolf Hirsch and his library: perfectly secret.]
Knihovnický zpravodaj Vysočina. Roč. 4, č. 4 (2004), ---. ISSN 1213-8231.

[2] Tydlitátová, Michaela
Staré tisky v knihovně Masarykova ústavu AV ČR a knihovna Rudolfa Hirsche.
[Old and rare prints in the Library of Masaryk´s Institute of Czech Academy of Science and the private library of Rudolf Hirsch.]
Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků. Praha : Národní knihovna ČR, 2005, s. 193-218. ISBN 80-7050-466-8

[3] Tydlitátová, Michaela
Rudolf Hirsch a jeho knihovna: dokonalé utajení.
[Rudolf Hirsch and his library: perfectly secret.]
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2004. Lidé okolo knih (autor – tvůrce – recipient). Brno : Sdružení knihoven České republiky, 2005, s. 163-171.
[Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Olomouc (CZ), 23.11.2004-24.11.2004]

[4] Tydlitátová, Michaela
Comeniana at the Library of the Masaryk Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic: Forgotten History and New Surprises.
[Comeniana v knihovně Masarykova ústavu AV ČR: Zapomenuté dějiny a nová překvapení.]
Acta Comeniana. Roč. 19 /43/, - (2005), s. 141-166. ISBN 80-7007-236-9. ISSN 0231-5955

[5] Tydlitátová, Michaela
Vášeň pro knihy. Utajená sbírka Rudolfa Hirsche.
[The Passion for Books. The Hidden Collection of Rudolf Hirsch.]
Dějiny a současnost. Roč. 28, č. 10 (2006), s. 40-43. ISSN 0418-5129

[6] Tydlitátová, Michaela
Osudy knihovny Rudolfa Hirsche. Odkaz zapomenutého brentanovce.
[A Story of the Library of Rudolf Hirsch. Legacy of a Forgotten Brentano's Follower.]
Masarykův sborník. Roč. 13, - (2006), s. 231-257. ISSN 1801-6286

[7] Tydlitátová, Michaela - Tydlitát, Bořivoj
Ne z popela, ale z prachu: první kroky ke zpřístupnění historického fondu Masarykova ústavu AV ČR.
[Not from Ashes, but from Dust: the First Steps Exploring the Historical Collections of the Masaryk Institute of the Czech Academy of Sciences.]
Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2011. Olomouc : Vědecká knihovna v Olomouci, 2012 - (Krušinský, R.), 123-130 ISBN 978-80-7053-296-6.
[Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska /20./. Olomouc (CZ), 20.09.2011-21.09.2011]

[8] Tydlitátová, Michaela; Tydlitát, Bořivoj.
Utřídit neutříditelné: část historického fondu Ústavu T. G. Masaryka zpřístupněna.
[Part of the Historical Fund of the T. G. Masaryk Institute Accessible to the Public.]
Knihovna [online]. 2014, roč. 25, č. 1, s. 99-116. Dostupný z WWW: http://knihovna.nkp.cz/knihovna141/141099.htm. ISSN 1801-3252.